Eigenwijze vorming op maat 2018-11-06T09:10:45+01:00

´Op maat´

Een EigenWijze vorming op maat

Vind je in het vaste vormingsaanbod van EigenWijs niet exact wat je zoekt?
Maar spreekt EigenWijs je wel aan?

Naast de vaste vormingsmogelijkheden biedt EigenWijs ook vormingen aan op maat. In overleg is er veel mogelijk.

Combinaties van de EigenWijze vormingen, of geheel andere onderwerpen die op maat van de
vragende partij gemaakt en gegeven kunnen worden door EigenWijs.

Naast het aanbod voor professionals kan EigenWijs ook ondersteunen in het aanbieden van
ouderavonden, ook komt EigenWijs graag als spreker tijdens een ouderavond.

Wat mag je verwachten?

De basis van de vormingen van EigenWijs vormen altijd de EigenWijze uitgangspunten, waarbij de
visie op het kind als sterk en competent centraal staat.


Tevens werkt EigenWijs vanuit het gedachtengoed en de uitgangspunten van Emmi Pikler en Reggio
Emilia en zullen deze als rode draad verweven zijn door de vormingen van EigenWijs.