algemene voorwaarden en privacy statement/ privacystatement

De inschrijving voor de cursus SpeelRuimte geschied bij voorkeur via het online inschrijvingsformulier via de website www.eigenwijze.be . In uitzonderlijke gevallen is het mogelijk in te schrijven via mail, telefonisch of facebook.

Betaling van de cursus SpeelRuimte gebeurd voor af en bijvoorkeur via een overschijving naar
bankrekeningnr. BE43 001852486701.

Inschrijven voor de cursus SpeelRuimte kan enkel als geheel.
Indien aan een onderdeel van de activiteit niet kan worden deelgenomen (bijvoorbeeld maar 6 van de 7 sessies), wordt geen terugbetaling of andere vergoeding in om het even welke vorm gedaan.

Annulering van een inschrijving
U kunt de inschrijving kosteloos annuleren, tot 30 dagen voor aanvang van de cursus. Enkel schriftelijke annuleringen worden aanvaard, waarbij email ook als schriftelijk wordt gezien.

Indien u annuleert tussen 30 en 14 dagen voor aanvang van de cursus wordt 50% terugbetaald.

Vanaf 14 dagen voor aanvang van de cursus kan geen terugbetaling meer worden gedaan, tenzij in uitzonderlijke gevallen, waaronder ziekenhuisopname, ongeval of overlijden. Uw schriftelijke aanvraag tot terugbetaling moet ons in dat geval uiterlijk 5 werkdagen na afloop van de cursus bereiken samen met een attest.

Annulering door EigenWijs
EigenWijs behoudt zich het recht voor om een cursus te annuleren bij: ziekte, onvoldoende belangstelling (de cursus start bij minimaal 5 deelnemers) en/of overmacht.

Wanneer een cursus volledig wordt geannuleerd door EigenWijs, wordt het volledige bedrag dat betaald is voor de cursus terugbetaald.

Wanneer in uitzonderlijke situaties, 1 van de cursusdagen door EigenWijs wordt geannuleerd. Wordt in overleg met de ingeschreven deelnemers een alternatieve datum gepland. Mocht er geen alternatief mogelijk zijn zal EigenWijs het percentage terugbetalen waar de ingeschreven deelnemer recht op heeft (per cursus moment geldt 11,11 euro bij een cursus die bestaat uit 9 momenten).

EigenWijs heeft het recht om een deelnemer te weigeren. Wanneer een deelnemer gedurende de activiteit door zijn ontoelaatbaar gedrag wordt geweigerd, zal het bedrag overeenkomstig het aantal sessies waaraan niet deelgenomen werd, terugbetaald worden. Hierbij wordt een administratiekost van € 10 verrekend.

Aansprakelijkheid
Tijdens de cursus SpeelRuimte zijn ouders/opvoeders altijd in dezelfde ruimte als hun eigen kind. Het kind valt te allen tijde onder de volledige verantwoordelijkheid van zijn eigen ouder/opvoeder.

Tijdens de cursus SpeelRuimte geldt de eigen persoonlijke burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering per deelnemer.

EigenWijs kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor diefstal, verlies en/of schade aan de door deelnemers meegebrachte persoonlijke eigendommen.

Klachten
Klachten dienen schriftelijk te gebeuren (email of post), uiterlijk 5 werkdagen na afloop van de activiteit

Een klacht schort de betalingsverplichting van de ingeschreven deelnemer niet op.

EigenWijs neemt iedere klacht serieus en zal iedere klacht uiterlijk binnen 30 dagen schriftelijk en/of in een persoonlijk gesprek behandelen.

Wanneer een klacht gegrond is, zal EigenWijs alsnog nakomen zoals overeengekomen, tenzij dit reeds voor de deelnemende partij aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de deelnemer tijdig en schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

Overige bepalingen
Roken is voor elke deelnemer en begeleider verboden op de locatie en gedurende de uren waarbinnen de cursus SpeelRuimte plaats vindt.

De adresgegevens van de deelnemers komen terecht in het bestand van EigenWijs. We geven uw informatie enkel door aan onze website bouwer met oog op goede werking van de website en verstrekking van deelnemerslijsten. Anders dan dit wordt uw informatie niet met derden gedeeld (wet op privacy van 8/12/1992).

Gedurende de SpeelRuimte cursus kunnen er foto´s worden genomen van de deelnemers. Deze foto´s kunnen gebruikt worden voor de website, brochure en publiciteit van EigenWijs. Indien u niet wenst dat een foto van u of uw kind hiervoor gebruikt wordt, gelieve dit schriftelijk te melden (email of post).

betaling *
Ik betaal het verschuldigde cursusgeld vooraf op basis van de te ontvangen factuur
5 speelochtenden voor €95,-