"Iedere baby is uniek en heeft zijn eigen wijsheid"

Ik werk vanuit het vertrouwen dat ieder kind alle kennis en vaardigheden tot ontwikkeling in zich heeft. Dit basis vertrouwen in de baby en het kind vormt de basis van EigenWijs.

EigenWijs vertrekt vanuit de eigen wijsheid van iedere baby, iedere baby ieder kind is competent.

Ieder kind is competent

 EigenWijs werkt vanuit het competente kind. Dit betekent niet dat een kind alles kan, maar dat het alles in huis heeft om zichzelf en de wereld te leren kennen. EigenWijs wil ieder kind de mogelijkheid bieden zelf de wereld te leren kennen, op zijn eigen unieke wijze.

Tijdens de EigenWijze speelgroepen, krijgen de kinderen volop de mogelijkheid zelf te spelen zonder inmenging van volwassenen. Juist op die manier, geven wij kinderen de kans om zelf de wereld te ontdekken en hun eigen unieke mogelijkheden te leren kennen.

 

Ieder kind is leergierig en nieuwsgierig

 Ieder kind heeft bij de geboorte alles in zich om te ontwikkelen, is leergierig en nieuwsgierig. Ieder kind wil graag leren en zich ontwikkelen. Een kind wil niet onderwezen worden, maar uitgedaagd worden tot leren.

Tijdens de EigenWijze speelgroepen is de ruimte zo ingericht, dat het de kinderen uitdaagt om te gaan spelen, om zelf op ontdekking te gaan. Het is niet aan ons om te vertellen hoe het kind er moet spelen, ieder kind mag spelen en leren op zijn eigen unieke wijze.

Spelen is leren

Ieder kind heeft een geheel eigen unieke wijze van spelen en ontdekken. Spelen is werken voor een kind. Tijdens het spel ontdekt het kind de wereld om hem heen. Tijdens het spel ontdekt het kind wat het allemaal zelf kan en waar het plezier in heeft. Tijdens het spel ontstaat er interactie en contact met andere kinderen en ervaart een kind hoe het is om samen te spelen.  

Tijdens de EigenWijze speelgroepen staat vrij bewegen en spelen voor de kinderen centraal. Kinderen worden niet gestimuleerd om te spelen, maar krijgen de ruimte om zelf te kiezen of ze willen spelen, op welke manier, met wie en met welke materialen. Iedere wijze van spelen is goed, ieder spel van het kind geeft andere inzichten, leerkansen en ontwikkelingsmogelijkheden.

speelruimte eigenwijs mannetje wandel