Tarieven EigenWijs 2020

Cursus SpeelRuimte

6x 1 uur incl. 2 informatieavonden 

€ 110,-          Tarief locatie de Oever te Brugge

6x 1 uur incl. 2 informatieavonden

€ 120,-          Tarief locatie de Bron te Gent 

 

6x 1 uur incl. 2 informatieavonden 

6x 1 uur incl. 2 informatieavonden

 

€ 110,-          Tarief locatie de Oever te Brugge

€ 120,-          Tarief locatie de Bron te Gent 

 

 

Lezingen/ workshops

EigenWijze ouderavond

Vanaf € 250,-

Lezing op locatie (Max. 15 deelnemers/ voor ouders)

vanaf €250-

Lezing (voor ouders)

vanaf €15- per deelnemer

Eenmalige speelruimte op locatie

vanaf € 300-

EigenWijze ouderavond

Lezing op locatie (Max. 15 deelnemers/ voor ouders)

Lezing of deelname aan WEBINAR (voor ouders)

Eenmalige SpeelRuimte op locatie
 
 

Vanaf € 250,-

Vanaf € 250,-

Vanaf € 15,- per deelnemer

Vanaf € 300,-

EigenWijze vorming *

– Het belang van vrije bewegingsontwikkeling
– Spelen is goed! Over vrij spelen en speelgoed voor baby´s
– Spelen is goed! Over vrij spelen en speelgoed peuter
– Respectvolle verzorging, kinderen aanraken met aandacht en gevoel
– Ruimte en materiaal als derde pedagoog

€ 350,-  (1 dagdeel 3 uur)

€ 600,-  (2 dagdelen 5 uur)

€ 20,- per deelnemer (online vorming 2,5 uur)

EigenWijze vorming op maat

– Combinatie van EigenWijze vormingen 
– Volledig op maat van de vragende partij

– Introducte cursus werken vanuit het gedachtegoed van Emmi Pikler

Prijs afhankelijk van de vraag.

Coaching (kinderopvang)

– EigenWijze coaching op de werkvloer 
– Startende ondernemer

Prijs afhankelijk van de vraag en duur.

Reiskosten vergoeding

Per kilometer berekend vanaf thuisadres te Brugge

€ 0,3573

  • *Bovenstaande tarieven gelden voor groepen tot 15 personen.
  • *Voor groepen tussen 15 en 25 personen rekenen we €15,- per persoon extra.
  • *Groepen groter dan 25 personen worden gesplitst over 2 sessies tenzij anders is afgesproken. 
  • *Tarieven zijn exclusief reiskosten.
  • *De vormingen van EigenWijs vinden plaats op een locatie voorzien en betaald door de vragende partij.
  • *EigenWijs zorgt voor alle materialen die nodig zijn voor het geven van de vormingen, de deelnemers nemen zelf eventueel schrijfmateriaal mee.
  • *De vormingen vinden in overleg plaats waarbij zowel de mogelijkheden zijn voor overdag als s´avonds.
  • *Op alle overeenkomsten en werkzaamheden zijn de algemene voorwaarden van EigenWijs van toepassing.