Alles wat aandacht krijgt groeit

Een goede start is het halve werk. De eerste drie jaar in een kinderleven zijn van cruciaal belang voor de verdere ontwikkeling. De baby groeit, ontdekt en ontwikkelt zich in de eerste periode van zijn leven ongelooflijk snel.

EigenWijs biedt ondersteuning aan professionals die dagelijks met baby´s en jonge kinderen werken. En heeft als doel het welzijn van baby´s te bevorderen. Baby´s verdienen de zorg en aandacht die nodig is om zich optimaal te kunnen ontwikkelen.

EigenWijs vertrekt vanuit de eigen wijsheid van iedere baby, iedere baby is competent. Dit basisvertrouwen in de baby, de vrije bewegingsontwikkeling en aandachtig liefdevol contact zijn daarbij belangrijke pijlers. Op deze manier wordt een rijke basis gelegd voor de verdere ontwikkeling tot sterke, zelfstandige en gezonde volwassenen.

Met EigenWijs, wil ik elke dag groei en bloei kansen geven aan de professionals die dagelijks werken met baby´s en jonge kinderen. Ik wil hen die positieve aandacht geven die hen doet groeien. Want als jij groeit en bloeit, als jij nog gemotiveerder en gefundeerder staat in je oh zo belangrijke werk, dan zien wij dit terug in onze kinderen, onze toekomst. Kinderen die groeien bloeien en een sterke basis hebben voor de toekomst!

Bijdragen aan een sterke basis voor kinderen.

Werk jij dagelijks met baby´s of jonge kinderen, gun jezelf die groei en bloei kans de kinderen zullen je dankbaar zijn!

Het groei en bloei aanbod van EigenWijs.

Het belang van Vrije Bewegingsontwikkeling

We bewegen te weinig, we zitten te veel en te vaak zo blijkt uit onderzoek. Maar hoe zit dat eigenlijk met onze jonge kinderen? Hoeveel mogelijkheden geven we onze baby en peuter nog om te bewegen op zijn eigen tempo en binnen zijn eigen mogelijkheden? En, waarom is dat zo belangrijk?

Spelen, is goed! Over vrij spelen en speelgoed voor baby´s

Ieder kind heeft een geheel eigen unieke wijze van spelen en ontdekken. Spelen is werken voor een kind. Tijdens het spel ontdekt het kind de wereld om hem heen. Tijdens het spel ontdekt het kind wat het allemaal zelf kan en waar het plezier in heeft. Tijdens het spel ontstaat er interactie en contact met andere kinderen en ervaart een kind hoe het is om samen te spelen. Ik neem jullie mee in de karakteristieke manier, waarop een baby speelt en het geschikte speelgoed daarvoor.

Spelen, is goed! Over vrij spelen en speelgoed voor peuters

Ieder kind heeft een geheel eigen unieke wijze van spelen en ontdekken. Spelen is werken voor een kind. Tijdens het spel ontdekt het kind de wereld om hem heen. Tijdens het spel ontdekt het kind wat het allemaal zelf kan en waar het plezier in heeft. Tijdens het spel ontstaat er interactie en contact met andere kinderen en ervaart een kind hoe het is om samen te spelen. Ik neem jullie mee in de wereld van het spel van de peuter, onder anderen verzamelen als vorm van spel.

Respectvolle verzorging, aandachtig en liefdevol contact

Waar is jouw aandacht wanneer je de kinderen aanraakt? Hoe zorgvuldig ga jij om met jouw handen en de aanrakingen van jou handen. De manier waarop wij kinderen aanraken geeft een boodschap aan onze kinderen, snel en vluchtige bewegingen geven een andere boodschap aan het kind als zorgvuldige en aandachtige aanrakingen.

Een EigenWijze vorming op maat

Naast de vaste vormingsmogelijkheden biedt EigenWijs ook vormingen aan op maat. In overleg is er veel mogelijk. Combinaties van de EigenWijze vormingen, of geheel andere onderwerpen die op maat van de vragende partij gemaakt en gegeven kunnen worden door EigenWijs.