Pikler geïnspireerd werken in de kinderopvang

Een vorming waarin de deelnemers kennis maken met de basisbeginselen van het Pikler® gedachtegoed en waarom dit gedachtegoed zo goed toe te passen is in de Belgische kinderopvang.

De deelnemers maken kennis met de pedagogiek van de Hongaarse kinderarts Emmi Pikler, ook wel de Loczy-methode genoemd. We gaan dieper in op de basisprincipes van deze mooie en interessante pedagogiek, respectvolle verzorging en aandachtig contact – vrije bewegingsontwikkeling als basis.

Tijdens deze introductie gebaseerd op de  Pikler® pedagogiek maken de deelnemers kennis en leren de deelnemers de basisuitgangspunten vanuit het Pikler® gedachtegoed kennen en hanteren in de praktijk. Tevens zet de vorming aan tot zelfevaluatie en reflecteren op het eigen handelen.

Inhoud

Tijdens  de ochtend ligt de focus op – Respectvolle verzorging en aandachtig contact

Het betreft hier één van de basisuitgangspunten vanuit het Pikler® gedachtegoed de basis van een veilige hechting waar vanuit jonge kinderen zelfstandig kunnen spelen, vanuit de kijk op het sterke kind.

Respectvolle verzorging en echt aandachtig contact zijn de basis van een veilige emotionele gehechtheidsrelatie tussen de begeleider en het kind. Deze basis van een veilige hechting, geeft kinderen de mogelijkheden betrokken en zelfstandig te kunnen spelen, de wereld te leren kennen.

De deelnemers worden onder anderen meegenomen in het belang van het gebruik van de handen tijdens het aanraken van de kinderen. En hoe je, met oog voor het sterke kindbeeld, samen kunt werken tijdens de verzorgingsmomenten met de kinderen zowel de baby’s als de peuters, zodat een kind de verzorging niet enkel ondergaat maar een actieve deelnemer wordt van zijn eigen verzorging.

 

Tijdens het middagdeel ligt de focus op – Vrije bewegingsontwikkeling als basis

Het betreft hier één van de basisuitgangspunten vanuit het Pikler® gedachtegoed Vrije bewegingsontwikkeling. Om betrokken zelfstandig te kunnen spelen is vrije bewegingsontwikkeling noodzakelijk, vanuit de kijk op het sterke kind. Vanuit echte aandachtige verzorgingsmomenten, waarbij een kind zich gezien en gehoord voelt ontstaat een basis waar vanuit kinderen zelfstandig op ontdekkingstocht kunnen gaan. Tijdens de vorming wordt het voor de deelnemers duidelijk hoe deze twee basisprincipes met elkaar gelinkt zijn en waarom het één niet zonder het ander kan.

Vrije bewegingsontwikkeling vormt hier de basis – Spelen is bewegen en bewegen is spelen. Om echt betrokken te kunnen spelen vanuit je eigen competentie, je eigen intrinsieke motivatie moet er ruimte zijn om vrij te kunnen bewegen. De deelnemers worden meegenomen in het belang van vrije bewegingsontwikkeling als basis voor betrokken spel. Hoe vrije bewegingsontwikkeling de basis vormt voor een goede start op school. Waarom vrijheid van beweging en activiteit essentieel is voor de ontwikkeling van jonge kinderen, gelinkt aan de hersenontwikkeling. En hoe je vanaf de start de baby’s in je groep vrije bewegingsontwikkeling kunt aanbieden.

Na de vorming

Na de vorming hebben deelnemers kennis opgedaan over, hoe juist verzorgingsmomenten de basis vormen van rust in je groep en zelfstandig bewegende en spelende kinderen, en een hoger welbevinden en betrokkenheid van de kinderen in de groep.

Deelnemers hebben geleerd dat verzorgingsmomenten bij uitstek momenten van communicatie en samenwerking zijn, hoe je taal inzet als belangrijke basis voor echt contact tijdens de aandachtige verzorgingsmomenten.

Deelnemers hebben kennis opgedaan over hoe en waarom van de vrije bewegingsontwikkeling. De deelnemers hebben inzicht en praktische tools in handen gekregen aan de slag te gaan vanuit vrije bewegingsontwikkeling voor de kinderen in de groep.

Link met MemoQ

De vorming heeft een directe link met het kwaliteitssysteem MemoQ, alle dimensies krijgen de nodige aandacht. Binnen deze vorming is er extra aandacht voor de volgende dimensies: 

  • Dimensie 1 Welbevinden
  • Dimensie 2 Betrokkenheid
  • Dimensie 3 Emotionele ondersteuning
  • Dimensie 4 Educatieve ondersteuning
  • Dimensie 5 Omgeving

Praktisch

Deze vorming is zowel online als op locatie mogelijk. Het is hierbij mogelijk de vorming door te laten gaan op locatie van de aanvrager als  in de praktijkruimte van EigenWijs.

Enkel beschikbaar als hele dag of twee halve dagen.