‘Een stevige basis maakt een levensgroot verschil’

Het brein ontwikkelt zich voor 80 procent tussen de conceptie en de tweede verjaardag

Tijdens de eerste duizend dagen wordt de basis gelegd voor het verdere leven. De kinderopvang speelt hierin een belangrijke cruciale rol, het is aan de kinderopvangprofessionals om mee te werken aan een sterke basis voor ieder kind, zodat ieder kind alles heeft om uit te kunnen groeien tot een stevige volwassene. 

Hiertoe heeft de kinderopvang specialisten nodig. Deze cursus leidt medewerkers in de kinderopvang  (begeleiders/ onthaalouders/ coaches/ verantwoordelijken) op tot babyspecialist, een specialist in het vakgebied.

‘De EigenWijze baby in je groep!’ Opleiding tot Babyspecialist

Lange tijd is er naar de kinderopvang gekeken als enkel opvang en noodzaak. Kinderopvang is echter een vak dat van groot belang is voor de toekomst van individuele kinderen, hun gezinnen en de maatschappij als geheel. Het welzijn van de baby’s in de kinderopvang en hun ouders kan positief beïnvloed worden door de deskundigheid en het handelen van de begeleider in de kinderopvang. 

Kinderopvang is vakmanschap daarvoor heb je specialisten nodig. Je huis laat je toch ook niet bouwen door een manusje van alles, je kiest een vakman die gespecialiseerd is in zijn werk. 

Jij als kinderopvangmedewerker staat aan de basis van de fundering van de toekomst van onze kinderen. De 1000 kritische dagen van een mensenleven vormen de fundering waarop het verdere leven opgebouwd wordt. Juist dit cruciale en essentiële vakmanschap verdient specialisten.

Deze meerdaagse opleiding leidt je op tot specialist in je werk.

Tijdens deze opleiding krijg je onderbouwde kennis, inzichten en tevens praktische handvaten over en voor de baby’s in de groep. De focus ligt op het krachtige kindbeeld met als grondslag de pedagogiek van de Hongaarse kinderarts Emmi Pikler, ook wel de Loczy-methode genoemd. Aangevuld met uitgangspunten en zienswijzen van Magda Gerber, Aletha Solter, Loris Malaguzzi, Priscilla Dunstan Anna Verwaal en Thomas Harms.

Het doel van de opleiding is het opleiden tot specialisten in het vakgebied kinderopvang. Waardoor er actief gewerkt wordt aan stressreductie en een kwaliteitsvollere kinderopvang voor de baby’s. 

Werken aan Pedagogische kwaliteit

De bijscholingsmogelijkheden van EigenWijs hebben een directe  verbinding met het kwaliteitssysteem MemoQ. EigenWijs werkt door het bieden van bijscholing en pedagogische coaching mee aan kwaliteitsvolle kinderopvang, en het vergroten van de pedagogische kennis en deskundigheid van de (toekomstige) professionals in de kinderopvang. En daarmee het verhogen van het welbevinden en de betrokkenheid van de baby´s en de peuters in de opvang. 

De opleiding tot Babyspecialist is volledig passend binnen het MemoQ systeem, waarbij alle dimensies in de opleiding zijn opgenomen.

Waar vind ik een EigenWijze Babyspecialist?

Ondertussen zijn er enkele passievolle kinderopvang professionals die de EigenWijze opleiding tot babyspecialist hebben afgerond.

Benieuwd wie ze zijn, waar ze werken of wil je ze graag contacteren?

Heb je nog vragen?

Praktisch

De vorming tot babyspecialist kan incompany aangevraagd worden, waarbij alle medewerkers gelijktijdig op overeengekomen momenten de opleiding kunnen volgen. Daarnaast biedt EigenWijs ook regelmatige de opleiding tot Babyspecialist aan in haar eigen praktijkruimte, waarbij het mogelijk is individueel de opleiding te volgen samen met andere kinderopvangprofessionals. Houd voor de ingeplande data de evenementen van EigenWijs in de gaten.

‘Baby’s zijn afhankelijk van ons en tegelijkertijd competent’

Anna Tardos