‘Wat aandacht krijgt groeit’

Sta er eens bij stil hoeveel tijd jonge kinderen doorbrengen buiten hun eigen huis. Het is niet uitzonderlijk dat kinderen in onze maatschappij 10 tot soms 12 uur per dag, 4 tot 5 dagen in de week doorbrengen in een kinderopvang. Het is niet uitzonderlijk dat een baby vanaf 3 maanden meer van zijn wakkere tijd doorbrengt in een groep op het kinderdagverblijf dan thuis. Uit onderzoek blijkt dat baby´s die de kinderopvang bezoeken een grote mate van stress ervaren gedurende hun uren op de opvang.

Dit te beseffen, is het van essentieel belang dat we zorgen dat de kinderopvang van uitmuntende kwaliteit is, daar ligt zo’n grootdeel van de opvoeding van jonge kinderen. Daar is de plek waar kinderen tijdens hun eerste duizend belangrijke levensdagen zoveel tijd doorbrengen.

Levenslang leren

Met haar aanbod aan vormingen en coaching zet EigenWijs in op een levenslang leren en ontwikkelen. EigenWijs gaat uit van de competentie en Eigen Wijsheid van het kind. Competente kinderen verdienen competente begeleiders. Leren is in onze maatschappij een continu proces geworden een proces die nooit stopt. Leren en blijven leren is voor de sector kinderopvang heel belangrijk. Jij als medewerker in de kinderopvang legt de basis, de fundering voor het verdere leven van de kinderen die onder jouw hoede opgroeien. Daarvoor is het nodig om zelf ook actief te blijven ontwikkelen, leren en je competentie uit te breiden en te vergroten. 

 

EigenWijs werkt door haar aanbod van Webinars, cursussen, coaching en studiedagen actief mee aan het behoud van kwaliteit en kwaliteitsverbetering in de kinderopvang en groeiende competentie, wijsheid en kennis van de medewerkers in de sector kinderopvang. Met haar aanbod aan vormingen en coaching biedt EigenWijs professionals in de kinderopvang praktische handvatten, die gelijk te vertalen zijn naar de praktijk. Juist door in te zetten op praktische  handvatten streeft EigenWijs naar stress reductie voor baby´s en peuters in de kinderopvang. En daarmee het verhogen van het welbevinden en de betrokkenheid van de baby´s en de peuters in de opvang.