‘Wat aandacht krijgt groeit’

Sta er eens bij stil hoeveel tijd jonge kinderen doorbrengen buiten hun eigen huis. Het is niet uitzonderlijk dat kinderen in onze maatschappij 10 tot soms 12 uur per dag, 4 tot 5 dagen in de week doorbrengen in een kinderopvang. Het is niet uitzonderlijk dat een baby vanaf 3 maanden meer van zijn wakkere tijd doorbrengt in een groep op het kinderdagverblijf dan thuis. Uit onderzoek blijkt dat baby´s die de kinderopvang bezoeken een grote mate van stress ervaren gedurende hun uren op de opvang.

Dit te beseffen, is het van essentieel belang dat we zorgen dat de kinderopvang van uitmuntende kwaliteit is, daar ligt zo’n grootdeel van de opvoeding van jonge kinderen. Daar is de plek waar kinderen tijdens hun eerste duizend belangrijke levensdagen zoveel tijd doorbrengen.

Levenslang leren

Met haar aanbod aan vormingen en coaching zet EigenWijs in op een levenslang leren en ontwikkelen. EigenWijs gaat uit van de competentie en Eigen Wijsheid van het kind. Competente kinderen verdienen competente begeleiders. Leren is in onze maatschappij een continu proces geworden een proces die nooit stopt. Leren en blijven leren is voor de sector kinderopvang heel belangrijk. Jij als medewerker in de kinderopvang legt de basis, de fundering voor het verdere leven van de kinderen die onder jouw hoede opgroeien. Daarvoor is het nodig om zelf ook actief te blijven ontwikkelen, leren en je competentie uit te breiden en te vergroten. 

EigenWijs werkt door haar aanbod van Webinars, cursussen, coaching en studiedagen actief mee aan het behoud van kwaliteit en kwaliteitsverbetering in de kinderopvang en groeiende competentie, wijsheid en kennis van de medewerkers in de sector kinderopvang. Met haar aanbod aan vormingen en coaching biedt EigenWijs professionals in de kinderopvang praktische handvatten, die gelijk te vertalen zijn naar de praktijk. Juist door in te zetten op praktische  handvatten streeft EigenWijs naar stress reductie voor baby´s en peuters in de kinderopvang. En daarmee het verhogen van het welbevinden en de betrokkenheid van de baby´s en de peuters in de opvang.

Emmi Pikler ®

EigenWijs werkt vanuit het gedachtengoed van Emmi Pikler® (Loczy- methode) en de visie van Reggio Emilia (Loris Malaguzzi).  Voor deelname aan de EigenWijze bijscholingen is het niet nodig om enige kennis te hebben vanuit de visie van Emmi Pikler of Reggio Emilia. De praktische handvatten en de theoretische onderbouwing die EigenWijs vanuit dit gedachtengoed aanreikt zijn toepasbaar binnen alle mogelijke vormen van kinderopvang.

Werken aan Pedagogische kwaliteit

De bijscholingsmogelijkheden van EigenWijs hebben een directe  verbinding met het kwaliteitssysteem MemoQ. EigenWijs werkt door het bieden van bijscholing en pedagogische coaching mee aan kwaliteitsvolle kinderopvang, en het vergroten van de pedagogische kennis en deskundigheid van de (toekomstige) professionals in de kinderopvang.

Pikler geïnspireerd werken in de kinderopvang

In deze vorming maak je kennis met de basisbeginselen en verdiep je je in het Pikler gedachtegoed en haar basisuitgangspunten respectvolle verzorging en vrije bewegingsontwikkeling.

‘Vrede begint op de commode,’ over echte aandachtige respectvolle verzorging

Tijdens deze bijscholing zal de focus liggen op het pedagogische aspect van de verzorging van jonge kinderen in de groep. En hoe juist deze verzorgingsmomenten tot meer welbevinden en betrokkenheid van de kinderen zullen leiden.

Aan de hand van drie belangrijke elementen krijgen de deelnemers meer inzicht in het pedagogische aspect van de verzorgingsmoment en krijgen zij tools in handen om direct uit te kunnen voeren in de praktijk.

Spelen is het werk van de peuters in je groep, maar hoe dan

In deze vorming neem ik je mee in de wondere wereld van de spelende peuter.

We duiken dieper in op het spel van de peuter, hoe kan de peuter zelfstandig en vrij spelen, wat is hier voor nodig en waarom is zelfstandig spelen belangrijk voor peuters.

Tijdens deze bijscholing zal de focus liggen op spelen, passend speelgoed en een passende speelomgeving voor peuters. Tevens krijgen de deelnemers inzichten in conflicten tijdens het spel en hoe je hiermee behulpzaam kunt omgaan.

Huilen, boos zijn, ruzie

Tijdens deze vorming wordt je meegenomen in de wereld van de baby en peuter, hoe zij denken, hoe hun brein werkt, en vooral hoe jij er als begeleider van jonge kinderen mee om kunt gaan. 

Na de vorming hebben de deelnemers meer inzichten in huilen, boos zijn en ruzies bij jonge kinderen. 

De deelnemers krijgen volop zienswijzen en passende tips die direct om te zetten zijn naar de praktijk.

Vrije bewegingsontwikkeling als basis

In deze vorming ligt de focus op het krachtige kindbeeld met als grondslag de pedagogiek van de Hongaarse kinderarts Emmi Pikler, ook wel de Loczy-methode genoemd.

We duiken dieper in op één van de basisuitgangspunten vanuit het Pikler® gedachtegoed de vrije bewegingsontwikkeling en welk effect dit heeft op het kind en de sfeer in de groep.

Baby's vanuit vrije beweging zelfstandig laten spelen

Tijdens deze vorming, neem ik je mee in het belang van vrij bewegen en zelfstandig spelen voor baby´s en hoe deze twee elementen alles met elkaar te maken hebben.

Ruimte en materiaal als ondersteunde pedagoog (op de locatie van de aanvrager)

Tijdens deze vorming maken de deelnemers kennis met de Pedagogiek van Reggio Emilia, we gaan dieper in op de ruimte en haar materialen als pedagoog. Welke invloed heeft de inrichting van je ruimte op het (speel)gedrag van de kinderen en van jou als begeleider. Hoe kun je er voor zorgen dat je ruimte je ondersteunt, echt functioneert als derde pedagoog in plaats van tegenwerkt in je visie.

Spelen is het werk van de baby’s in je groep, maar hoe dan

Een vorming waarin de deelnemers meer kennis krijgen over de baby’s in de groep. De focus ligt op het krachtige kindbeeld met als grondslag de pedagogiek van de Hongaarse kinderarts Emmi Pikler, ook wel de Loczy-methode genoemd.

Tijdens deze bijscholing zal de focus liggen op spelen, passend speelgoed en een passende speelomgeving voor de baby’s in je groep.

Kijk wat ik kan! De wonderlijke mogelijkheden van de baby

We onderzoeken de communicatiesignalen van de baby en het belang van de begeleidersstijl. Het EigenWijze Stress-reductieplan wordt geïntroduceerd, welke dagdagelijks als ondersteuning kan bijdragen voor een kwaliteitsvolle babyopvang.

Inspiratiedag; ‘Ruimte en materiaal als ondersteunend pedagoog’ (in de praktijkruimte van EigenWijs)

Deze dag gaan we actief aan de slag in de eigen locatie!

Met de EigenWijze materialen of de materialen die de locatie ter beschikking heeft. Om samen aan de hand van nieuwe inzichten de ruimten aan te passen.

Op maat van jouw locatie

Vind je in het vaste vormingsaanbod van EigenWijs niet exact wat je zoekt?

Maar, spreekt EigenWijs je wel aan.

Naast de vaste vormingsmogelijkheden biedt EigenWijs ook vormingen aan op maat. In overleg is er veel mogelijk. Combinaties van de EigenWijze vormingen, of geheel andere onderwerpen die op maat van jullie organisatie gemaakt en gegeven kunnen worden door EigenWijs.

Naast het aanbod voor professionals kan EigenWijs ook ondersteunen in het aanbieden van ouderavonden, thema avonden, intervisie bijeenkomsten…

 

EigenWijs werkt in haar aanbod van vormingen zoveel mogelijk op maat van iedere organisatie, iedere vorming heeft dan ook zijn eigen finishing touch, daar geen team en geen kinderopvang gelijk is. Kun je toch niet helemaal vinden wat je zoekt in het vaste aanbod, geen probleem EigenWijs zal in overleg met de organisatie een passende vorming creëren. Misschien wil je bepaalde thema’s combineren of heb je een volledige andere vraag. Neem gerust vrijblijvend contact op met EigenWijs, samen komen we er wel uit.

 

De basis van de vormingen van EigenWijs vormen altijd de EigenWijze uitgangspunten, waarbij de visie op het kind als sterk en competent centraal staat.  Tevens werkt EigenWijs vanuit het gedachtengoed en de uitgangspunten van Emmi Pikler® en Reggio Emilia en zullen deze als rode draad verweven zijn door de vormingen van EigenWijs.

Naast het aanbod voor professionals kan EigenWijs ook ondersteunen in het aanbieden van ouderavonden, thema avonden, intervisie bijeenkomsten…

EigenWijs werkt in haar aanbod van vormingen zoveel mogelijk op maat van iedere organisatie, iedere vorming heeft dan ook zijn eigen finishing touch, daar geen team en geen kinderopvang gelijk is. Kun je toch niet helemaal vinden wat je zoekt in het vaste aanbod, geen probleem EigenWijs zal in overleg met de organisatie een passende vorming creëren. Misschien wil je bepaalde thema’s combineren of heb je een volledige andere vraag. Neem gerust vrijblijvend contact op met EigenWijs, samen komen we er wel uit.

 

De basis van de vormingen van EigenWijs vormen altijd de EigenWijze uitgangspunten, waarbij de visie op het kind als sterk en competent centraal staat.  Tevens werkt EigenWijs vanuit het gedachtengoed en de uitgangspunten van Emmi Pikler® en Reggio Emilia en zullen deze als rode draad verweven zijn door de vormingen van EigenWijs.

Ik wil graag meer informatie over een vorming op maat van onze organisatie

Wat andere professionals zeggen over de vormingen van EigenWijs

“Wij volgden met ons team van ongeveer 38 begeleiders en coördinatoren een opleiding/Webinar bij jou in maart 2021 rond Spel en Speelgoed bij baby’s en peuters geïnspireerd op de visie van Emmi Pikler. In ons kinderdagverblijf volgen wij deze visie. Het was aangenaam samenwerken met jou Moniek, omdat je er bv. voor open stond om je Webinar aan te passen volgens onze noden. Je vroeg mij om vooraf foto’s door te sturen van onze speelhoeken, en hebt je dus op die manier ook beter kunnen voorbereiden. We vroegen je om een deeltje aan je Webinar toe te voegen over baby’s, en dat heb je ook perfect gedaan. Wij vonden dat je de vorming zeer boeiend gaf. Ze was interactief ondanks dat het een Webinar was (zo werkte je bv met Menti). Je hebt ook een aangename stem om naar te luisteren en spreekt duidelijk. Je hield je aan de afgesproken timing, en vond op het einde zelfs nog tijd om aan elke leefgroep te vragen hoe ze de opleiding ervaren hadden. Wij zullen in de toekomst zeker nog voor jou kiezen.”
Katrien Verschooten
verantwoordelijke Stad Aalst Kinderdagverblijf Oogappel
“Het geluk gehad om een vorming van Eigen Wijs te mogen volgen met ons KDV. Moniek nam je eerst een stukje mee naar de wereld van Pikler om van daaruit heel praktisch aan de slag te gaan. Volop tips en bruikbare info gekregen waar we de volgende dag onmiddellijk mee aan de slag gingen. Ondertussen al enkele maandjes verder en on KDV zit volledig in de Piklerwereld! Zelden zo goede vorming gekregen en we kijken uit naar nog meer vormingen van Moniek. Ook niet onbelangrijk: Moniek heeft zelf in het werkveld gestaan (en nog) dus ze weet hoe het eraan toe gaat in kdv maar ook voor ouders is deze vorming fantastisch!”
J. Demeyer
Begeleidster Kinderopvang de Speelboom
“Wij hebben in oktober 2019 voor de eerste keer met het team een vorming gevolgd van Eigenwijze. Wat was dat vernieuwend maar voelde toch zo juist. Moniek ging met ons aan de slag in de groepen en gaf op een rustige en boeiende manier uitleg over Pikler. De theorie werd doorspekt met zoveel voorbeelden. Het feit dat Moniek heel veel ervaring heeft in de kinderopvang was ook een groot pluspunt. Heel veel vormingen worden gegeven door theoretisch geschoolde mensen met weinig zicht op de praktijk maar hier voelde je de verbondenheid met de praktijk. Na deze eerste vorming zijn wij Moniek blijven volgen. Zo sprong Moniek op de kar in de eerste lockdowm om Webinars aan te bieden. Wat gretig werd gevolgd door ons en onze collega's van andere Speelbomen. Ondertussen kunnen we binnen De Speelboom Oostende wel zeggen dat iedereen doordrongen is van de visie die Moniek uitdraagt. Moniek is een enthousiaste spreker met heel veel kennis rond de materie, Moniek is iemand dat wij binnen De Speelbomen ook zullen blijven volgen om verder vormingen van haar te krijgen .”
S. De Buyser
Pedagogisch ondersteuner Familiehulp
“Zaterdag 23 april’22 had ik de kans om een heel inspirerende namiddag te volgen in Huis Eigenwijs bij Moniek. Met heel veel enthousiasme vertelde Moniek over de inrichting van haar ruimte en welk effect de omgeving heeft op het welzijn en betrokkenheid van het kind in de opvang. Samen met andere collega's uit de kinderopvang kregen we heel wat tips om een opvangruimte in te richten. Moniek nam ons mee om helemaal vanuit het oogpunt van het kind naar 'onze' opvang te kijken. Dit was werkelijk een 'eye opener'. Al te vaak vergeten we dit en richten we in 'over' de hoofden heen van onze kleintjes. Moniek, je praktijkruimte is heel inspirerend en je uitleg er bovenop maakt het plaatje meer dan compleet! Heb je de kans zo'n inspirerende dag/namiddag of webinar bij Moniek te volgen: zeker doen!! Meer dan de moeite waard! Dikke mercie Moniek om je passie met ons te delen!”
E. Coppens
Regionaal ondersteuner Komma groep
“ Pedagogische conferentie vrije bewegingsontwikkeling en vrij spelen juni 2021. Begeleidsters hebben deze dag als zeer inspirerend ervaren. Vooral de combinatie praktijk en theorie was ideaal. De theorie gaf hen meer achtergrond over de visie van vrije bewegingsruimte bij baby's. Ook was duidelijk onderbouwd waarom het belangrijk is dat baby's voldoende op de rug moeten liggen, etc. Daarnaast was de namiddag waarbij ze hun eigen lokaal konden inrichten inspirerend. Dit gaf hen nieuwe ideeën en veel zin om aan de slag te gaan. Ondertussen zijn we een week verder en merk ik dat ze bewuster nadenken over de aankoop van nieuw spelmateriaal en over de inrichting van hun ruimte.”
A. Van Heule
Verantwoordelijke Kinderdagverblijf De Kereltjes

“Ontwikkeling kan alleen plaatsvinden wanneer kinderen actief betrokken zijn, wanneer ze bezig zijn vanuit een hoge, non-stop concentratie, wanneer ze geïnteresseerd zijn, wanneer ze zichzelf volledig geven, wanneer ze al hun mentale vermogens gebruiken om nieuwe dingen te bedenken en te maken en wanneer dit hen een hoge mate van voldoening en plezier geeft”.

Ferre Laevers