Privacy statement

EigenWijze2024

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van EigenWijs is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal, online trainingen
of andere materialen die eigendom zijn van EigenWijs waaronder de website www.eigenwijze.be te gebruiken. Het
intellectueel eigendom berust bij EigenWijs

Privacy en persoonsgegevens

EigenWijs verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons
verstrekt door u in te schijven voor een cursus SpeelRuimte of een ander door u aangevraagd EigenWijs evenment.

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens en/ of bedrijfsgegevens

Waarom EigenWijs u gegevens nodig heeft

EigenWijs verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

EigenWijs zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw
gegevens worden verzameld. Onze bewaartermijn is 10 jaar.

Delen met anderen

EigenWijs verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering
van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichtingen.

Fotogebruik

Gedurende de SpeelRuimte cursus en EigenWijze evenementen kunnen er foto´s worden genomen van de deelnemers.
Deze foto´s kunnen gebruikt worden voor de website, facebook pagina, brochure en publiciteit van EigenWijs. Indien u niet
wenst dat een foto van u of uw kind hiervoor gebruikt wordt, gelieve dit schriftelijk te melden (email of post). Uiteraard
wordt dit gerespecteerd.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of
verwijdering sturen naar info@eigenwijze.be. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen
wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en
rijksregisternummer zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. EigenWijs zal zo snel mogelijk, uiterlijk binnen 30
dagen, op uw verzoek reageren.

Beveiliging

EigenWijs neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies,
onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. 
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op
met EigenWijs.

Bereikbaarheid EigenWijs

Website: www.eigenwijze.be
Telefoonnummer: 0032-471127130
Moerkerksesteenweg 550
8310 Sint-Kruis Brugge
Info@eigenwijze.be

Door het tekenen van de offerte, u schriftelijk aan te melden voor een evenement waarbij mail ook als schriftelijk volstaat
of het betalen van een evenement bevestigd u de algemene voorwaarden gelezen te hebben en verklaart u zich akkoord
met de algemene voorwaarden en privacy statement van EigenWijs.