Kinderopvang

Met haar aanbod aan vormingen en coaching biedt EigenWijs (student) begeleiders in de kinderopvang praktische handvatten, die zij gelijk in kunnen zetten tijdens het dagelijkse werk met de kinderen. Juist door het inzetten van deze handvatten streeft EigenWijs naar stress reductie voor baby´s en peuters in de kinderopvang. En daarmee het verhogen van het welbevinden en de betrokkenheid van de baby´s en de peuters in de opvang.

Stress reducerend werken met baby´s/ peuters

EigenWijs biedt bijscholingsmogelijkheden in de vorm van cursussen, coaching, workshops en lezingen, aan pedagogische professionals die met baby’s/ peuters werken. Ook begeleiding bij en inhoud geven aan ouderavonden behoort tot de mogelijkheden.

EigenWijs werkt vanuit het gedachtengoed van Emmi Pikler (Loczy- methode) en de visie van Reggio Emilia (Loris Malaguzzi). Voor deelname aan de EigenWijze bijscholingen is het niet nodig om enige kennis te hebben vanuit de visie van Emmi Pikler of Reggio Emilia. De handvatten die EigenWijs vanuit dit gedachtengoed aanreikt zijn toepasbaar binnen alle mogelijke vormen van kinderopvang.

Werken aan Pedagogische kwaliteit

De bijscholingsmogelijkheden van EigenWijs hebben een verbinding met het nieuwe kwaliteitssysteem Memoq. EigenWijs werkt door het bieden van bijscholing en pedagogische coaching mee aan kwaliteitsvolle kinderopvang, en het vergroten van de pedagogische kennis en deskundigheid van de (toekomstige) begeleiders in de kinderopvang.

Het belang van Vrije Bewegingsontwikkeling

We bewegen te weinig, we zitten te veel en te vaak zo blijkt uit onderzoek. Maar hoe zit dat eigenlijk met onze jonge kinderen? Hoeveel mogelijkheden geven we onze baby en peuter nog om te bewegen op zijn eigen tempo en binnen zijn eigen mogelijkheden? En, waarom is dat zo belangrijk?

Spelen, is goed! Over vrij spelen en speelgoed voor baby´s

Ieder kind heeft een geheel eigen unieke wijze van spelen en ontdekken. Spelen is werken voor een kind. Tijdens het spel ontdekt het kind de wereld om hem heen. Ik neem jullie mee in de wondere wereld van de spelende baby. Je leert over de karakteristieke manier, waarop een baby speelt en welk speel materiaal geschikt is voor de spelende baby.

Spelen, is goed! Over vrij spelen en speelgoed voor peuters

Ieder kind heeft een geheel eigen unieke wijze van spelen en ontdekken. Spelen is werken voor een kind. Tijdens het spel ontdekt het kind de wereld om hem heen. Ik neem jullie mee in de wereld van het spel van de peuter. Waarom is verzamelen als spel zo belangrijk, welke materialen passen bij de spelende peuter en hoe kun je omgaan met conflicten.

Respectvolle verzorging, aandachtig en liefdevol contact

Waar is jouw aandacht wanneer je de kinderen aanraakt? Hoe zorgvuldig ga jij om met jouw handen en de aanrakingen van jou handen. De manier waarop wij kinderen aanraken geeft een belangrijke boodschap aan onze kinderen. Snelle en vluchtige bewegingen geven een andere boodschap aan het kind als zorgvuldige en aandachtige aanrakingen.

Ruimte en materiaal als derde pedagoog

Wie droomt er niet van een rustige groep kinderen, spelend vol fantasie, met veel plezier en opperste concentratie? De inrichting van je ruimte heeft een enorme invloed op het (speel)gedrag van kinderen. Binnen de pedagogiek van Reggio Emilia, wordt de ruimte en haar materialen als derde opvoeder genoemd. De ruimte vormt dus een belangrijk onderdeel in de ontwikkeling van kinderen en de ondersteuning aan opvoeders. Ook binnen de MeMoQ heeft ruimte en materiaal een belangrijke plaats.

Een EigenWijze vorming op maat

Naast de vaste vormingsmogelijkheden biedt EigenWijs ook vormingen aan op maat. In overleg is er veel mogelijk. Combinaties van de EigenWijze vormingen, of geheel andere onderwerpen die op maat van de vragende partij gemaakt en gegeven kunnen worden door EigenWijs.

EigenWijze coaching op de werkvloer

Er wordt vanuit Kind en Gezin steeds meer de nadruk gelegd op de pedagogische kwaliteit van de kinderopvang. Dat is een mooie ontwikkeling, de kinderopvang is daardoor volop in ontwikkeling van opvang naar opvoeding. De rol van de begeleider krijgt nog meer inhoud en jouw werk wordt steeds serieuzer genomen. Maar hoe ga je met jouw team aan de slag met deze pedagogische kwaliteit? Wat bieden jullie nu en vanuit welke pedagogische visie werken jullie? Hoe kijken jullie naar kinderen en wat is jullie kindbeeld?

Startende ondernemer

Ben jij een startende ondernemer in de kinderopvang, EigenWijs helpt je graag op weg om vanuit een duidelijke visie te kunnen werken. EigenWijs kan ondersteunen in het schrijven van de visietekst, het opstellen van een pedagogisch werkplan, inrichten van je ruimtes en je coachen tijdens de eerste moeilijke begin periode en lang daarna.