Ouders

Een goede start is het halve werk. De eerste drie jaar in een kinderleven zijn van cruciaal belang voor de verdere ontwikkeling. De baby groeit, ontdekt en ontwikkelt zich in de eerste periode van zijn leven ongelooflijk snel. Als ouder komt er veel op je af, je krijgt veel informatie, je doet veel ontdekkingen en je hebt wellicht ook vragen.

EigenWijs biedt ondersteuning aan ouders/opvoeders en heeft als doel het welzijn van baby´s te bevorderen. Baby´s verdienen de zorg en aandacht die nodig is om zich optimaal te kunnen ontwikkelen.

EigenWijs vertrekt vanuit de eigen wijsheid van iedere baby, iedere baby is competent. Dit basisvertrouwen in de baby, de vrije bewegingsontwikkeling en aandachtig liefdevol contact zijn daarbij belangrijke pijlers. Op deze manier wordt een rijke basis gelegd voor de verdere ontwikkeling tot sterke, zelfstandige en gezonde volwassenen.

speelruimte eigenwijs logo mannetje ligt

Speelruimte EigenWijs | Workshops | EigenWijsheden | Impressies van speelruimte Eigenwijs