Elfriede Hengstenberg

Naast de inspiratie uit de Pikler® pedagogiek maakt EigenWijs ook gebruik van materialen van Hengstenberg en de uitgangspunten van Elfriede Hengstenberg, met name voor de kinderen vanaf 3 jaar. Wie is Elfriede Hengstenberg en wat heeft zij gemeen met Emmi Pikler?

Hierbij laat ik je graag even kort kennismaken met Elfriede Hengstenberg:

Elfriede Hengstenberg, geboren in 1892 (overleden in 1992) was docent lichamelijke opvoeding in Berlijn. In de loop van de jaren ontwikkelde zij een eigen concept op onderwijs vanuit een holistische kijk, onderwijs en ontwikkeling door beweging. Ze vond het belangrijk dat kinderen zelfstandig hun bewegingsvaardigheden zouden ontdekken en ontwikkelen. Ze was ervan overtuigd dat dit een directe impact heeft op de ontplooiing van de totale persoonlijkheid van het kind: vertrouwen opbouwen in de eigen behendigheid biedt zekerheid om met de praktische uitdagingen van het leven om te gaan. Ze leren zo op een gepaste manier te reageren op hindernissen en moeilijkheden.

In de jaren dertig ontmoette ze Emmi Pikler in Hongarije.

Elfriede Hengstenberg, met haar buitengewone vermogen om de kwaliteit van de bewegingen van kinderen te zien in de harmonie en de samenhang van hun motoriek, versterkten Emmi Pikler in haar ontdekkingen, ideeën en visie op de bewegingsontwikkeling. Elfriede Hengstenberg zag daarentegen met eigen ogen in Boedapest wat zelfstandig mogen bewegen betekende voor gezonde kinderen uit de vroegste leeftijd. Dit had op zijn beurt invloed op haar werk met ouders, die zij aanmoedigde om zich vanaf het begin niet te bemoeien met de motorische ontwikkeling van hun baby’s en jonge kinderen.

Pikler en Hengstenberg zagen deze zelfstandige beweging als basis voor een gezonde persoonlijkheidsontwikkeling. Daarom was Elfriede Hengstenbergs hoogste stelregel in haar werk met kinderen: respect voor het initiatief van het kind .

“Dus ik liet de kinderen in feite zelfstandig onderzoeken en ontdekken … en objecten en apparaten voorbereiden die de kinderen verleiden om ermee te experimenteren.”

Elfriede Hengstenberg

Haar ervaringen heeft zijn vastgelegd in haar boek ´Entfaltungen´

Naast de inspiratie uit de Pikler® pedagogiek maakt EigenWijs ook gebruik van materialen van Hengstenberg en de uitgangspunten van Elfriede Hengstenberg, met name voor de kinderen vanaf 3 jaar. Wie is Elfriede Hengstenberg en wat heeft zij gemeen met Emmi Pikler?

Deel deze post

Meer lezen

Spelen

Spelen is van levensbelang

Onze maatschappij staat bomvol van geleide activiteiten, onze agenda staat vol van allemaal moetjes. We moeten van de ene werkafspraak naar de anderen, van het ene feestje naar het anderen. Waar is de tijd voor jezelf? Waar is de tijd van het vrij spel en het betekenis geven?
Vrij kunnen spelen is van levensbelang voor jou en je kind.

Kinderopvang

Volg je hart…

We leven tegenwoordig in een controle maatschappij, allas willen we meten om te kunnen weten…Iets doen op gevoel, iets wat niet vanuit de wetenschap te verklaren is, iets wat niet te controleren is, maakt vaak onzeker. Misschien is dat wel de reden dat iedere mama en iedere papa onzeker is, ten slotte willen we allemaal het beste voor ons kind…