Inhoud

Een huilende baby, een driftige peuter dat doet veel met je, het roept waarschijnlijk direct emoties bij jou op. Een gevoel van machteloosheid, boosheid en waarschijnlijk zoek je van alles om het huilen of de drift te stoppen, het op te lossen.

Maar wat als de baby in je groep veel blijft huilen…

Of een peuter om de haverklap zich huilend op de grond werpt…

De peuters in je groep constant conflicten lijken te hebben…

Waarschijnlijk wil jij het allerliefste dat de kinderen stoppen met huilen, boos zijn en ruzie maken!

Jij voelt je als begeleider verantwoordelijk voor het geluk van de kinderen in je groep en een huilend kind komt niet overeen met het beeld van een gelukkig kind.

Huilen en boos zijn, iedere baby en peuter huilt en heeft momenten dat het heel boos kan zijn. Sommige kinderen schreeuwen, bijten of slaan. Vaak vinden wij, als begeleider van jonge kinderen, dit onprettig en willen we graag dat het gedrag direct stopt. Soms raken peuters hun zelfbeheersing helemaal kwijt, dat gedrag noemen we een driftbui. Zo onbegrensd boos zijn en met name als kinderen ook nog slaan of bijten heeft iets dierlijks. We voelen ons ongemakkelijk bij een kind dat huilt of volledig door het lint gaat, we willen graag dat kinderen gelukkig zijn en in dat plaatje past een huilend of boos kind niet.

Zeker in deze jaren waren in er veel stress gemanifesteerd is in de wereld, in de sector kinderopvang. Er een bepaalde mate van onrust is, reageren kinderen nog heftiger. Jonge kinderen kunnen hun gedachten en gevoelens nog niet onder woorden brengen en dat betekent in onrustige tijden meer heftige emoties!

Na de vorming

De deelnemers worden meegenomen in de wereld van de baby en peuter, hoe zij denken, hoe hun brein werkt, en vooral hoe jij er als begeleider van jonge kinderen mee om kunt gaan. 

Na de vorming hebben de deelnemers meer inzichten in huilen, boos zijn en ruzies bij jonge kinderen. 

De deelnemers krijgen volop zienswijzen en passende tips die direct om te zetten zijn naar de praktijk.

Link met MemoQ

De vorming heeft een directe link met het kwaliteitssysteem MemoQ, alle dimensies krijgen de nodige aandacht. Binnen deze vorming is er extra aandacht voor de volgende dimensies: 

  • Dimensie 1 Welbevinden
  • Dimensie 2 Betrokkenheid
  • Dimensie 3 Emotionele ondersteuning
  • Dimensie 6 Gezinnen en diversiteit

Praktisch

Deze vorming is zowel online als op locatie mogelijk. Het is hierbij mogelijk de vorming door te laten gaan op locatie van de aanvrager als  in de praktijkruimte van EigenWijs. 

Enkel beschikbaar als hele dag of opgesplitst in twee halve dagen.