Inhoud van de cursus ‘De EigenWijze baby in je groep’ Babyspecialist kinderopvang

Dag 1

Tijdens de volledige vorming leren de deelnemers naar baby’s te kijken als competent en krachtig, wat kan de baby al wel in plaats van wat kan de baby nog niet.

De eerste dag diepen we deze zienswijze uit, wat betekent voor deelnemers een competente baby in de groep. Waarin is de baby onafhankelijk en op welke momenten is de baby afhankelijk van je, wat betekent dit in je handelen naar de baby in je groep.

Deelnemers krijgen inzichten in de ontwikkeling en de mogelijkheden van de baby.

De eerste dag duiken we ook in het brein van de baby, hoe groeien de hersenen van de baby en vooral welke invloed heeft stress op de hersenen van de baby. De deelnemers leren stressfactoren herkennen en krijgen praktische handvaten hoe je deze stressfactoren kunt minimaliseren in je werking. We kijken naar de wijze waarop de baby zich optimaal kan hechten en besteden de nodige aandacht aan wennen in de kinderopvang.

MemoQ

met aandacht voor

Dimensie 1 Welbevinden,
Dimensie 2 Betrokkenheid, 
Dimensie 3 Emotionele ondersteuning,
Dimensie 4
Educatie ondersteuning
Dimensie 6 Gezinnen en diversiteit 

Leerdoelen dag 1

Kennis

Vaardigheden

Dag twee en drie:

Tijdens deze vormingsmomenten onderzoeken we de communicatiesignalen van de baby en het belang van de begeleidersstijl. 

Hoe communiceert de baby, wat vertelt de baby je met zijn lichaamstaal, hoe spreken zijn handen, zijn ogen, zijn spiertonus, wat kunnen zijn bewegingen je vertellen. 

Dag drie gaan we uitgebreid in op huilen. Hoe kun je huilen verstaan, welke verschillende huilklanken zijn er te onderscheiden, hoe kun je de behoefte van de baby begrijpen en verstaan. Hoe kijk jij naar huilen en welke invloed heb jij op het huilgedrag van de baby in je groep.

De deelnemers onderzoeken het belang van hun eigen houding en welke invloed zij zelf hebben op de (on)rust in hun groep en in het bijzonder voor de baby in de groep.

We werken aan observatie als kunst, als je meest belangrijke pedagogische instrument. Op welke wijze kun je observeren, wat kun je allemaal zien, horen, voelen. Wat kun je allemaal observeren, wat leg je vast en wat doe je met je observaties.

Er wordt een stressreductieplan geïntroduceerd welke dagdagelijks als ondersteuning kan bijdragen voor een kwaliteitsvolle baby opvang.

MemoQ

met aandacht voor

Dimensie 1 Welbevinden,
Dimensie 2 Betrokkenheid,
Dimensie 3 Emotionele ondersteuning
Dimensie 4 Educatieve ondersteuning 

Leerdoelen dag 2 en 3

Kennis

Vaardigheden

Dag vier

Tijdens dag 4 is er volop aandacht voor de verzorgingsmomenten. Wat betekenen de verzorgingsmomenten voor de baby, wat betekenen de verzorgingsmomenten voor de begeleider.
Op welke wijze hebben de verzorgingsmomenten een relatie met verschillende ontwikkelingsgebieden: de cognitieve, taal, fijne en grove motorische, zintuigelijke, sociaal – emotionele en hersenontwikkeling van de baby. 

Hoe kunnen de verzorgingsmomenten bijdragen aan een gehechtheidsrelatie en meer rust in de groep.
We verdiepen verschillende kanten van de verzorgingsmomenten en gaan tevens in op het belang van de choreografie – de handen van de medewerker hebben hierin een bijzondere plaats. 

De deelnemers krijgen inzicht in hun eigen handelen, de taal van hun handen. Ook leren de deelnemers basisbevestigend tillen en dragen met respect voor de baby.

De deelnemers krijgen verdiepende inzichten in slapen voor baby’s, hoe verloopt het slaappatroon van de baby, hoe zorg je ervoor dat je niet in een vicieuze cirkel terecht komt tussen slapen en eten.


Hoe herken je slaapsignalen en hoe kun je samen met ouders toe werken naar een passend slaapritme in een bed.
We verdiepen samen de eetmomenten vanuit een pedagogisch perspectief. Op welke wijze draagt eten vooral bij aan emotioneel voeden. Waar liggen de behoeftes van de baby tijdens de
eetmomenten en op welke manier kun jij je dag zo invullen dat er voldoende 1 op 1 momenten zijn voor iedere baby.

MemoQ

met aandacht voor

Dimensie 1 Welbevinden,
Dimensie 2 Betrokkenheid,
Dimensie 3 Emotionele ondersteuning,
Dimensie 4 Educatie ondersteuning,
Dimensie 5 Omgeving
Dimensie 6 Gezinnen en Diversiteit

Leerdoelen dag 4

Kennis

Vaardigheden

Dag vijf

Tijdens deze vijfde dag verdiepen we samen het belang van de vrije bewegingsontwikkeling. Waarom is vrij bewegen voor baby’s essentieel en hoe staat vrij bewegen in relatie tot de groei van de
hersenen.


De deelnemers maken kennis met het onderzoek van Dr. Emmi Pikler rondom de vrije bewegingsontwikkeling. En leren observatievragen op te stellen voor de werkvloer, de baby in
beweging.

De deelnemers krijgen inzicht in de logische natuurlijke ontwikkeling van de motoriek, van reflexmatig bewegen tot de integratie van de bewegingen in het bewegingsgestel. Tevens leren de deelnemers hoe vrij bewegen van de baby gelinkt is aan een stevige start op school.

MemoQ

met aandacht voor

Dimensie 1 Welbevinden,
Dimensie 2 betrokkenheid,
Dimensie 3 Emotionele ondersteuning,
Dimensie 4 Educatieve ondersteuning
Dimensie 5 omgeving

Leerdoelen dag 5

Kennis

Vaardigheden

Dag zes

Spelen is bewegen en bewegen is spelen.
De deelnemers krijgen op deze zesde en afrondende dag inzicht in de spelontwikkeling van baby’s in relatie tot de vrije bewegingsontwikkeling. We duiken dieper in de wondere wereld van de spelende baby en de betekenis van vrij spelen voor de baby’s in de groep.


De deelnemers leren wat de meest passende speelomgeving is voor een baby en welke materialen passend zijn voor welke spelontwikkeling. Daarnaast gaan we ook dieper in op de houding van de begeleider ten opzichte van het kind. Spel is het werk van het kind, maar welke rol heb jij als begeleider van de baby. De deelnemer maakt kennis met de belangrijke randvoorwaarden waarbinnen de baby tot vrij spel kan komen en leert hierin
welke andere belangrijke rol zij heeft.


We sluiten af met een terugblik op alles wat erin de loop van de weken geleerd is, de ervaringen van de deelnemers en de link naar de eigen praktijk. Omdat concrete doelen stellen en echt stappen
zetten de weg naar verandering is, stelt de deelnemer deze dag een concreet doel op hoe zij de opgedane kennis van de opleiding vorm gaat geven in de eigen praktijk.

MemoQ

met aandacht voor

Dimensie 1 Welbevinden,
Dimensie 2 betrokkenheid,
Dimensie 3 Emotionele ondersteuning,
Dimensie 4 Educatieve ondersteuning
Dimensie 5 omgeving

Leerdoelen dag 6

Kennis

Vaardigheden

Ik vraag deze opleiding aan voor onze medewerkers/ Ik wil graag meer informatie over deze opleiding