Inhoud van de cursus ‘Kijk eens wat ik kan!’ Babyspecialist kinderopvang

Dag 1

Dag één duiken we dieper in het gedachtegoed van Pikler® in de kinderopvang. De deelnemers maken kennis met het gedachtegoed van Emmi Pikler en wat deze nu nog kan betekenen voor de kinderopvang en in het bijzonder voor de baby’s in je groep.

Tijdens de volledige vorming leren de deelnemers naar baby’s te kijken als competent en krachtig, wat kan de baby al wel in plaats van wat kan de baby nog niet. De eerste dag diepen we deze zienswijze uit, wat betekent voor deelnemers een competente baby in de groep. Waarin is de baby onafhankelijk en op welke momenten is de baby afhankelijk van je, wat betekent dit in je handelen naar de baby in je groep. Deelnemers krijgen inzichten in de ontwikkeling en de mogelijkheden van de baby.

De eerste dag duiken we ook in het brein van de baby, hoe groeien de hersenen van de baby en vooral welke invloed heeft stress op de hersenen van de baby. De deelnemers leren stressfactoren herkennen en krijgen praktische handvaten hoe je deze stress factoren kunt minimaliseren in je werking. We kijken naar de wijze waarop de baby zich optimaal kan hechten en besteden de nodige aandacht aan wennen in de kinderopvang.

MemoQ

met aandacht voor

Dimensie 1 Welbevinden,
Dimensie 2 Betrokkenheid, 
Dimensie 3 Emotionele ondersteuning,
Dimensie 4
Educatie ondersteuning
Dimensie 6 Gezinnen en diversiteit 

Leerdoelen dag 1

Kennis

Vaardigheden

Dag twee en drie:

Tijdens deze vormingsmomenten onderzoeken we de communicatiesignalen van de baby en het belang van de begeleidersstijl. Hoe communiceert de baby, wat verteld de baby je met zijn lichaamstaal, hoe spreken zijn handen, zijn ogen, zijn spiertonus, wat kunnen zijn bewegingen je vertellen. Hoe kun je huilen verstaan en welke verschillende huilklanken zijn er te onderscheiden, hoe kun jij zijn behoefte begrijpen en verstaan.

De deelnemers onderzoeken het belang van hun eigen houding en welke invloed zij zelf hebben op de (on)rust in hun groep en in het bijzonder voor de baby in de groep.

We werken aan observatie als kunst, als je meest belangrijke pedagogische instrument. Op welke wijze kun je observeren, wat kun je allemaal zien, horen, voelen. Wat kun je allemaal observeren, wat leg je vast en wat doe je met je observaties.

Er wordt een stressreductieplan geïntroduceerd welke dagdagelijks als ondersteuning kan bijdragen voor een kwaliteitsvolle baby opvang.

MemoQ

met aandacht voor

Dimensie 1 Welbevinden,
Dimensie 2 Betrokkenheid,
Dimensie 3 Emotionele ondersteuning
Dimensie 4 Educatieve ondersteuning 

Leerdoelen dag 2 en 3

Kennis

Vaardigheden

Dag vier

Tijdens deze vierde dag verdiepen we samen het belang van de vrije bewegingsontwikkeling. Waarom is vrij bewegen voor baby’s essentieel en hoe staat vrij bewegen in relatie tot de groei van de hersenen. Hoe kan vrij bewegen de essentie zijn tot een goede start op school.

Spelen is bewegen en bewegen is spelen. De deelnemers krijgen inzicht in de spelontwikkeling van baby’s in relatie tot de vrije bewegingsontwikkeling. We duiken dieper in de wondere wereld van de spelende baby en de betekenis van vrij spelen voor een baby in je groep. De deelnemers leren wat de meest passende speel omgeving is voor een baby en welke materialen passend zijn voor welke spelontwikkeling.

MemoQ

met aandacht voor

Dimensie 1 Welbevinden,
Dimensie 2 betrokkenheid,
Dimensie 3 Emotionele ondersteuning,
Dimensie 4 Educatieve ondersteuning
Dimensie 5 omgeving 

Leerdoelen dag 4

Kennis

Vaardigheden

Dag vijf en zes

Deze afrondende dagen is er volop aandacht voor de verzorgingsmomenten. Wat betekenen de verzorging momenten voor de baby, wat betekenen de verzorgingsmomenten voor de begeleider. Op welke wijze hebben de verzorgingsmomenten een relatie met verschillende ontwikkelingsgebieden: de cognitieve, taal, fijne en grove motorische, zintuigelijke, sociaal – emotionele en hersenontwikkeling van de baby.

We verdiepen verschillende kanten van de verzorgingsmomenten en gaan tevens in op het belang van de choreografie. De deelnemers krijgen inzicht in hun eigen handelen, de taal van hun handen en leren basisbevestigend dragen met respect voor de baby.

De deelnemers krijgen verdiepende inzichten in slapen voor baby’s, hoe verloopt het slaappatroon van de baby, hoe zorg je ervoor dat je niet in een vicieuze cirkel terecht komt tussen slapen en eten. Hoe herken je slaapsignalen en hoe kun je samen met ouders toe werken naar een passend slaapritme in een bed.

We verdiepen samen de eetmomenten vanuit een pedagogisch perspectief. Op welke wijze draagt eten vooral bij aan emotioneel voeden. Waar liggen de behoeftes van de baby tijdens de eetmomenten en op welke manier kun jij je dag zo invullen dat er voldoende 1 op 1 momenten zijn voor iedere baby.

We sluiten af met een terugblik op alles wat erin de loop van de weken geleerd is, de ervaringen van de deelnemers en de link naar de eigen praktijk.

MemoQ

met aandacht voor

Dimensie 1 Welbevinden,
Dimensie 2 Betrokkenheid,
Dimensie 3 Emotionele ondersteuning,
Dimensie 4 Educatie ondersteuning,
Dimensie 5 Omgeving
Dimensie 6 Gezinnen en Diversiteit

Kennis

Vaardigheden

Ik vraag deze opleiding aan voor onze medewerkers/ Ik wil graag meer informatie over deze opleiding