‘Ruimte en materiaal als ondersteunend pedagoog’ (in de praktijkruimte van EigenWijs)

Wie droomt er niet van een rustige groep kinderen, spelend vol fantasie, met veel plezier en opperste concentratie?

Een omgeving, de inrichting van de ruimte heeft invloed op de mensen die er hun tijd doorbrengen. Een omgeving kan ervoor zorgen dat je je ergens prettig voelt of juist ongemakkelijk, kan ervoor zorgen dat je rustig wordt of juist onrustig. Kortom je ruimte en de inrichting heeft invloed op het (speel) gedrag van de kinderen die er hun tijd doorbrengen.

Binnen de pedagogiek van Reggio Emilia, wordt de ruimte en haar materialen als derde opvoeder genoemd. Kinderen zijn hierbij elkaars eerste opvoeder en volwassenen vormen de tweede opvoeder. De ruimte wordt gezien als derde opvoeder, dat het (speel)gedrag van de kinderen kan stimuleren of juist reguleren. De ruimte vormt dus een belangrijk onderdeel in de ontwikkeling van kinderen en de ondersteuning aan opvoeders. Ook binnen de MeMoQ heeft ruimte en materiaal een belangrijke plaats.Inhoud

Deze dag gaan we actief aan de slag in de eigen locatie!

Met de EigenWijze materialen of de materialen die de locatie ter beschikking heeft. Om samen aan de hand van nieuwe inzichten de ruimten aan te passen. 

In het eerste deel van de dag krijgen de deelnemers inzichten in het belang van vrij spelen voor jonge kinderen vanuit de visie ‘Spelen is het werk van de kinderen in je groep’ . In het tweede dagdeel gaan we vooral actief aan de slag. Aan de hand van een concrete opdracht gaan de deelnemers in hun eigen opvangruimte aan de slag met de verkregen inzichten om daadwerkelijk de materialen te verplaatsen, de ruimten opnieuw in te delen. Na afloop van de opdracht krijgen de deelnemers feedback en hieraan gekoppelde wetenschappelijke informatie terug op de inrichting opdat moment.

Na de vorming

Na deze dag hebben de deelnemers meer kennis zijn over het belang van vrij en zelfstandig spelen en de spelontwikkeling en echt passend spelmateriaal. 

Tevens krijgen de deelnemers inzicht in hun eigen rol en handelswijze welke de kinderen in de groep belemmert of juist bevordert vrij te kunnen spelen. 

De deelnemers hebben na deze dag meer inzicht in de mogelijkheden van hun eigen ruimte en nieuwe ideeën om plannen uit te werken voor de inrichting van de eigen locatie.

Link met MemoQ

De vorming heeft een directe link met het kwaliteitssysteem MemoQ, alle dimensies krijgen de nodige aandacht. Binnen deze vorming is er extra aandacht voor de volgende dimensies: 

  • Dimensie 1 Welbevinden
  • Dimensie 2 Betrokkenheid
  • Dimensie 3 Emotionele ondersteuning
  • Dimensie 5 Omgeving

Praktisch

Deze vorming is enkel mogelijk op je eigen locatie. Het is mogelijk de vorming aan te vragen voor een halve of een hele dag.