Spelen is het werk van de baby’s in je groep, maar hoe dan

Een vorming waarin de deelnemers meer kennis krijgen over de baby’s in de groep. De focus ligt op het krachtige kindbeeld met als grondslag de pedagogiek van de Hongaarse kinderarts Emmi Pikler, ook wel de Loczy-methode genoemd.

We duiken dieper in op het spel van de baby, hoe kan de baby zelfstandig en vrij spelen, wat is hier voor nodig en waarom is zelfstandig spelen belangrijk voor baby’s.

Tijdens deze bijscholing zal de focus liggen op spelen, passend speelgoed en een passende speelomgeving voor de baby’s in je groep.

Inhoud

Spelen is het werk van het kind, door te spelen krijgen kinderen de mogelijkheden te leren vanuit hun eigen intrinsieke motivatie. Alleen door te spelen leert een kind welke mogelijkheden voorwerpen hebben, wat je met een voorwerp kunt doen. Het beklijft veel beter als je het zelf doet, als je het zelf hebt ontdekt en ervaren in plaats van dat iemand het je voordoet of zegt hoe het moet. 

De prikkel tot spelen ontstaat bij kinderen uit een elementaire behoefte. In elk stadium van de ontwikkeling bestaat het leven van kinderen voornamelijk uit spelen. En dat spelen kunnen zij helemaal zelf . Toch hebben begeleiders in de kinderopvang vaak de indruk dat de baby’s niet zelf kunnen spelen. Belangrijk is dan om in eerste instantie eens te kijken naar je eigen houding, wat heb jij de kinderen in je groep geleerd.

Tijdens deze vorming zullen de deelnemers kennis vergaren over de spelontwikkeling van baby’s. Hoe spelen baby’s in de periode 0 tot 12 maanden, hoe ziet het spel eruit, hoe veranderd het spel, met oog voor de vrije bewegingsontwikkeling en in het bijzonder de handmotoriek. Tevens krijgen de deelnemers volop ideeën mee voor passende spelmaterialen en de inrichting van de speelomgeving in de praktijk.

Na de vorming

Na deze dag zal er meer kennis zijn over het belang van vrij en zelfstandig spelen en de spelontwikkeling van baby’s en echt passend spelmateriaal. 

Tevens krijgen de deelnemers inzicht in hun eigen rol en handelswijze welke een baby belemmert of juist bevordert vrij te kunnen spelen. 

En hebben de deelnemers kennis over en inzicht in hoe een passende speelplek (hoek/ zone) voor baby’s eruit ziet en hoe en waar je deze het beste inricht in je groep.

Link met MemoQ

De vorming heeft een directe link met het kwaliteitssysteem MemoQ, alle dimensies krijgen de nodige aandacht. Binnen deze vorming is er extra aandacht voor de volgende dimensies: 

  • Dimensie 1 Welbevinden
  • Dimensie 2 Betrokkenheid
  • Dimensie 3 Emotionele ondersteuning
  • Dimensie 5 Omgeving

Praktisch

Deze vorming is zowel online als op locatie mogelijk. het is hierbij mogelijk de vorming door te laten gaan op locatie van de aanvrager als  in de praktijkruimte van EigenWijs.

Het is mogelijk de vorming aan te vragen voor een halve of een hele dag.