Spelen is het werk van de peuters in je groep, maar hoe dan

Een vorming waarin de deelnemers meer kennis krijgen over de peuters in de groep. De focus ligt op het krachtige kindbeeld met als grondslag de pedagogiek van de Hongaarse kinderarts Emmi Pikler, ook wel de Loczy-methode genoemd.

We duiken dieper in op het spel van de peuter, hoe kan de peuter zelfstandig en vrij spelen, wat is hier voor nodig en waarom is zelfstandig spelen belangrijk voor peuters.

Tijdens deze bijscholing zal de focus liggen op spelen, passend speelgoed en een passende speelomgeving voor peuters. Tevens krijgen de deelnemers inzichten in conflicten tijdens het spel en hoe je hiermee behulpzaam kunt omgaan.

Inhoud

Spelen is het werk van het kind, door te spelen krijgen kinderen de mogelijkheden te leren vanuit hun eigen intrinsieke motivatie. Alleen door te spelen leert een kind welke mogelijkheden voorwerpen hebben, wat je met een voorwerp kunt doen. Het beklijft veel beter als je het zelf doet, als je het zelf hebt ontdekt en ervaren in plaats van dat iemand het je voordoet of zegt hoe het moet.

Dit dagdeel zullen de deelnemers kennis vergaren over de spelontwikkeling van peuters. Hoe spelen peuters in de periode 12 tot 30 maanden, hoe ziet het spel eruit, hoe veranderd het spel. Waarom is verzamelen voor peuters een belangrijke bezigheid en wat betekent imitatiespel voor peuters. Tevens krijgen de deelnemers volop ideeën mee voor passende spelmaterialen en de inrichting van de speelomgeving in de praktijk.

In het middagdeel besteden we aandacht aan; ‘Samen spelen samen delen’. Een mooie gedachte een loze tekst voor peuters, gewoon weg omdat zij het nog niet kunnen. Peuters zijn van nature egocentrisch, peuters leren niet te delen doordat ze daar door een ander toe gedwongen worden. Vaak willen we goed bedoeld helpen, jij bent er al zolang op geweest nu mag de ander. Echter de diepere betekenis van samen delen komt van binnenuit.

Dit dagdeel zoomen we in op de moeilijke momenten tijdens vrij spel, wat als een peuter boos wordt, wat als er conflicten ontstaan, hoe gaan we om met opruimen?Na de vorming

Na deze dag hebben de deelnemers meer kennis zijn over het belang van vrij en zelfstandig spelen en de spelontwikkeling van peuters en echt passend spelmateriaal. 

Tevens krijgen de deelnemers inzicht in hun eigen rol en handelswijze welke een peuter belemmert of juist bevordert vrij te kunnen spelen. 

Er zal meer kennis zijn over de ontwikkeling van peuters. Begeleiders hebben kennis en inzichten in het om kunnen gaan met ‘ typisch’ peutergedrag en krijgen handvaten hoe conflicten op de groep te kunnen voorkomen.

Link met MemoQ

De vorming heeft een directe link met het kwaliteitssysteem MemoQ, alle dimensies krijgen de nodige aandacht. Binnen deze vorming is er extra aandacht voor de volgende dimensies: 

  • Dimensie 1 Welbevinden
  • Dimensie 2 Betrokkenheid
  • Dimensie 3 Emotionele ondersteuning
  • Dimensie 5 Omgeving

Praktisch

Deze vorming is zowel online als op locatie mogelijk. het is hierbij mogelijk de vorming door te laten gaan op locatie van de aanvrager als  in de praktijkruimte van EigenWijs.

Het is mogelijk de vorming aan te vragen voor een halve of een hele dag.