‘Vrede begint op de commode,’ over echte aandachtige respectvolle verzorging

Een vorming waarin de deelnemers meer kennis krijgen over het belang van echte aandachtige en respectvolle verzorgingsmomenten en welk effect dit heeft op het kind en de sfeer in de groep. De focus ligt op het krachtige kindbeeld met als grondslag de pedagogiek van de Hongaarse kinderarts Emmi Pikler, ook wel de Loczy-methode genoemd.

We duiken dieper in op één van de basisuitgangspunten vanuit het Pikler® gedachtegoed de aandachtige respectvolle verzorging.

Tijdens deze bijscholing zal de focus liggen op het pedagogische aspect van de verzorging van jonge kinderen in de groep. En hoe juist deze verzorgingsmomenten tot meer welbevinden en betrokkenheid van de kinderen zullen leiden. Aan de hand van drie belangrijke elementen krijgen de deelnemers meer inzicht in het pedagogische aspect van de verzorgingsmoment en krijgen zij tools in handen om direct uit te kunnen voeren in de praktijk.

Inhoud

Het betreft hier één van de basisuitgangspunten vanuit het Pikler gedachtegoed aandachtige respectvolle verzorging, de basis van een veilige hechting waar vanuit jonge kinderen zelfstandig kunnen spelen, vanuit de kijk op het sterke kind.

Respectvolle verzorging en echt aandachtig contact zijn de basis van een veilige emotionele gehechtheidsrelatie tussen de begeleider en het kind. Deze basis van een veilige hechting, geeft kinderen de mogelijkheden betrokken en zelfstandig te kunnen spelen, de wereld te leren kennen.

De deelnemers worden tijdens deze dag meegenomen in het belang van aandachtige respectvolle verzorging en hoe deze manier van handelen zorgt voor meer rust en minder conflicten in je groep. 

Deze dag komen er drie elementen aan de orde waar we dieper op in gaan; wacht en vertraag in je handelen, de handen van de volwassene en het belang van het technische aspect de choreografie en de communicatie met het kind tijdens de verzorging.

Na de vorming

Na deze dag zal er meer kennis zijn over het belang van aandachtige en respectvolle verzorging. De deelnemers zullen kennis en tools in handen hebben om te vertragen, te wachten en een samenwerking aan te gaan met de kinderen tijdens de verzorgingsmomenten

Na deze dag zal er meer kennis zijn over het belang van het gebruik van je handen, over de choreografie en het basisbevestigend dragen en tillen van jonge kinderen. Deelnemers hebben direct bruikbare tools in handen om te gebruiken op de werkvloer.

Na deze dag zullen de deelnemers anders naar de verzorgingsmomenten kijken, waarbij het niet enkele gaat om het verschonen van een luier maar ook de kleine verzorgingsmomenten als het schoon vegen van een neusje. De deelnemers kennen het belang van communicatie tijdens de verzorgingsmomenten en krijgen kennis en tools in handen hiermee uit de voeten te kunnen en mee te brengen naar de eigen praktijk.

Link met MemoQ

De vorming heeft een directe link met het kwaliteitssysteem MemoQ, alle dimensies krijgen de nodige aandacht. Binnen deze vorming is er extra aandacht voor de volgende dimensies: 

  • Dimensie 1 Welbevinden
  • Dimensie 2 Betrokkenheid
  • Dimensie 3 Emotionele ondersteuning
  • Dimensie 4 Educatieve ondersteuning

Praktisch

Deze vorming is zowel online als op locatie mogelijk. Het is hierbij mogelijk de vorming door te laten gaan op locatie van de aanvrager als  in de praktijkruimte van EigenWijs.

Enkel beschikbaar als hele dag of twee halve dagen.