Vrije bewegingsontwikkeling als basis

Een vorming waarin de deelnemers meer kennis krijgen over het belang van vrije bewegingsontwikkeling en welk effect dit heeft op het kind en de sfeer in de groep. De focus ligt op het krachtige kindbeeld met als grondslag de pedagogiek van de Hongaarse kinderarts Emmi Pikler, ook wel de Loczy-methode genoemd.

We duiken dieper in op één van de basisuitgangspunten vanuit het Pikler® gedachtegoed de vrije bewegingsontwikkeling.

Inhoud

Om betrokken zelfstandig te kunnen spelen is vrije bewegingsontwikkeling noodzakelijk, vanuit de kijk op het sterke kind – spelen is bewegen en bewegen is spelen-. Om echt betrokken te kunnen spelen vanuit je eigen competentie, je eigen intrinsieke motivatie moet er ruimte zijn om vrij te kunnen bewegen. 

De deelnemers worden tijdens deze vorming meegenomen in het belang van vrije bewegingsontwikkeling als basis voor betrokken spel. Hoe vrije bewegingsontwikkeling de basis vormt voor een goede start op school. Waarom vrijheid van beweging en activiteit essentieel is voor de ontwikkeling van jonge kinderen, gelinkt aan de hersenontwikkeling. En hoe je vanaf de start de baby’s in je groep vrije bewegingsontwikkeling kunt aanbieden.

Tijdens deze dag maken de deelnemers kennis met de theorie over vrije bewegingsontwikkeling. Waarin men antwoorden krijgt op de vragen: wat is vrije bewegingsontwikkeling, waarom is dat zo belangrijk, hoe en waarom vormt de vrije bewegingsontwikkeling de basis voor zelfstandig spelen, hoe pak ik concreet de vrije bewegingsontwikkeling aan in mijn praktijk, welke invloed heb ik als begeleider van de kinderen en hoe vormt vrije bewegingsontwikkeling de basis voor betrokken en actief spelende kinderen in de groep.Na de vorming

Deelnemers hebben kennis opgedaan over hoe en waarom van de vrije bewegingsontwikkeling. 

De deelenemrs weten waarom juist de vrije bewegingsontwikkeling essentieel is en de beste basis vormt voor een goede start op school voor ieder kind.

De deelnemers hebben inzicht en praktische tools in handen gekregen aan de slag te gaan vanuit vrije bewegingsontwikkeling voor de kinderen in de groep.Link met MemoQ

De vorming heeft een directe link met het kwaliteitssysteem MemoQ, alle dimensies krijgen de nodige aandacht. Binnen deze vorming is er extra aandacht voor de volgende dimensies: 

  • Dimensie 1 Welbevinden
  • Dimensie 2 Betrokkenheid
  • Dimensie 3 Emotionele ondersteuning
  • Dimensie 4 Educatieve ondersteuning

Praktisch

Deze vorming is zowel online als op locatie mogelijk. Het is hierbij mogelijk de vorming door te laten gaan op locatie van de aanvrager als  in de praktijkruimte van EigenWijs.

Enkel beschikbaar als hele dag of twee halve dagen.