Kijk wat ik kan! De wonderlijke mogelijkheden van de baby

De vorming waarin de deelnemers meer kennis krijgen en tevens praktische tools over en voor de baby’s in de groep. De focus ligt op het krachtige kindbeeld met als grondslag de pedagogiek van de Hongaarse kinderarts Emmi Pikler, ook wel de Loczy-methode genoemd.

We duiken dieper in de ontwikkeling en de mogelijkheden van de baby. We onderzoeken de communicatiesignalen van de baby en het belang van de begeleidersstijl. Het EigenWijze Stress-reductieplan wordt geïntroduceerd, welke dagdagelijks als ondersteuning kan bijdragen voor een kwaliteitsvolle babyopvang.

Tijdens deze bijscholing zal de focus liggen op de krachtige competente baby in de groep. De deelnemers maken kennis met de communicatiesignalen van baby’s. De deelnemers leren hoe belangrijk observatie is als pedagogische tool en krijgen door middel van het EigenWijze Stress-reductieplan directe tips en handvaten voor de praktijk. Tevens zet de bijscholing aan tot zelfevaluatie en reflecteren op het eigen handelen.Inhoud

De manier waarop jij kijkt naar de baby in de groep bepaalt je handelen. Kijk jij naar de baby als totaal afhankelijk van jou als begeleider, betekent dit dat jij de baby zult moeten entertainen, dat jij voor de baby alles zult moeten bepalen, hij kan het ten slotte niet zelf.

Kijk jij daarentegen naar de baby als onafhankelijk, krachtig en competent dan ga je uit van dat wat de baby zelf kan. Wat een baby zelf kan, mag hij zelf doen, dat betekent een andere manier van handelen. Om de baby echt te kunnen zien als krachtig en competent is het de kunst baby’s echt te zien.

Tijdens deze vorming gaan we dieper in op de rijke communicatie die baby’s vanaf de geboorte laten zien, horen en voelen en hoe jij deze als professional kunt zien, begrijpen, interpreteren en hoe je er gepast op kunt reageren. Wanneer een begeleider op een gepaste manier reageert op de baby zal een baby zich meer welbevinden, zal er een krachtige verbinding ontstaan tussen de baby en zijn begeleider en zal de baby meer tot betrokken spel kunnen komen, beter slapen, eten, kortom zich beter voelen in de kinderopvang, wat zich uit in meer rust op de groep en minder huilende baby’s.

Om de competentie van de baby te zien en daar vanuit te kunnen werken is het belangrijk te werken aan stressreductie. De deelnemers leren tijdens deze vorming overprikkeling bij baby’s  herkennen en krijgen daarnaast tools in handen om  hiermee om te kunnen gaan of dit te voorkomen door aanpassingen in onder anderen de ruimte. Aan de hand van het Stress-reductieplan voor baby’s in de kinderopvang (ontwikkeld door EigenWijs) gaan we samen aan de slag, met als resultaat meer welbevinden en betrokkenheid voor de baby’s in de groep en meer rust en zelfverzekerdheid voor de begeleiders.

Na de vorming

Na deze vorming zal er meer kennis zijn over de ontwikkeling van de baby en zal de blik van deelnemers meer gericht zijn op de kracht en competentie van de baby, zijn 100 talen en mogelijkheden. 

Deelnemers hebben meer inzicht  in hun eigen rol als begeleider van de baby

Deelnemers hebben na de vorming kennis opgedaan over de verschillende communicatievormen van baby’s, welke signalen er te herkennen zijn en op welke manier. 

De deelnemers oefenen met observeren en gaan aan de slag met hun eigen rol en houding

De deelnemers weten overprikkeling te herkennen en hierop gepast te reageren en deze overprikkeling en stress in de kinderopvang zoveel mogelijk te voorkomen

Link met MemoQ

De vorming heeft een directe link met het kwaliteitssysteem MemoQ, alle dimensies krijgen de nodige aandacht. Binnen deze vorming is er extra aandacht voor de volgende dimensies: 

  • Dimensie 1 Welbevinden
  • Dimensie 2 Betrokkenheid
  • Dimensie 3 Emotionele ondersteuning
  • Dimensie 4 Educatieve ondersteuning
  • Dimensie 6 Gezinnen en diversiteit

Praktisch

Deze vorming is zowel online als op locatie mogelijk. Het is hierbij mogelijk de vorming door te laten gaan op locatie van de aanvrager als  in de praktijkruimte van EigenWijs.

Enkel beschikbaar als hele dag of twee halve dagen.