Baby's vanuit vrije beweging zelfstandig laten spelen

De deelnemers krijgen meer kennis over de baby’s in de groep. De focus ligt op het krachtige kindbeeld met als grondslag de pedagogiek van de Hongaarse kinderarts Emmi Pikler, ook wel de Loczy-methode genoemd.

We duiken dieper in op het spel van de baby, hoe kan de baby zelfstandig en vrij spelen, wat is hier voor nodig en waarom is zelfstandig spelen belangrijk voor baby’s. Vrije bewegingsontwikkeling vormt hier de basis – Spelen is bewegen en bewegen is spelen. Om echt betrokken te kunnen spelen vanuit je eigen competentie, je eigen intrinsieke motivatie moet er ruimte zijn om vrij te kunnen bewegen.

Inhoud

Dagdeel één ligt de focus op vrije bewegingsontwikkeling voor de baby’s in je groep:

Tijdens dit dagdeel maken de deelnemers kennis met de theorie over vrije bewegingsontwikkeling. Waarin men antwoorden krijgt op de vragen: wat is vrije bewegingsontwikkeling, waarom is dat zo belangrijk, hoe en waarom vormt de vrije bewegingsontwikkeling de basis voor zelfstandig spelen, hoe pak ik concreet de vrije bewegingsontwikkeling aan in mijn praktijk, welke invloed heb ik als begeleider van de kinderen en hoe vormt vrije bewegingsontwikkeling de basis voor betrokken en actief spelende baby’s in de groep.

Dag deel twee ligt de focus op het spel van de baby in de groep 0-12 maanden

De prikkel tot spelen ontstaat bij kinderen uit een elementaire behoefte. In elk stadium van de ontwikkeling bestaat het leven van kinderen voornamelijk uit spelen. En dat spelen kunnen zij helemaal zelf . Toch hebben begeleiders in de kinderopvang vaak de indruk dat de baby’s niet zelf kunnen spelen. Belangrijk is dan om in eerste instantie eens te kijken naar je eigen houding, wat heb jij de kinderen in je groep geleerd.

Dit dagdeel zullen de deelnemers kennis vergaren over de spelontwikkeling van baby’s. Hoe spelen baby’s in de periode 0 tot 12 maanden, hoe ziet het spel eruit, hoe veranderd het spel, met oog voor de vrije bewegingsontwikkeling en in het bijzonder de handmotoriek. Tevens krijgen de deelnemers volop ideeën mee voor passende spelmaterialen en de inrichting van de speelomgeving in de praktijk.

Na de vorming

De deelnemers worden meegenomen in het belang van vrije bewegingsontwikkeling als basis voor betrokken spel. Waarom vrijheid van beweging en activiteit essentieel is voor de ontwikkeling van jonge kinderen, gelinkt aan de hersenontwikkeling.

Deelnemers hebben kennis en handvatten hoe je vanaf de start de baby’s in je groep vrije bewegingsontwikkeling kunt aanbieden

Na deze dag zal er meer kennis zijn over de spelontwikkeling van baby’s en echt passend spelmateriaal. 

Tevens krijgen de deelnemers inzicht in hun eigen rol en handelswijze welke een baby belemmert of juist bevordert vrij te kunnen spelen.

Link met MemoQ

De vorming heeft een directe link met het kwaliteitssysteem MemoQ, alle dimensies krijgen de nodige aandacht. Binnen deze vorming is er extra aandacht voor de volgende dimensies: 

  • Dimensie 1 Welbevinden
  • Dimensie 2 Betrokkenheid
  • Dimensie 3 Emotionele ondersteuning
  • Dimensie 4 Educatieve ondersteuning
  • Dimensie 5 Omgeving

Praktisch

Deze vorming is zowel online als op locatie mogelijk. Het is hierbij mogelijk de vorming door te laten gaan op locatie van de aanvrager als  in de praktijkruimte van EigenWijs.

Enkel beschikbaar als hele dag of twee halve dagen.